https สำหรับ seo

Google เริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เข้ารหัส HTTPS

ในช่วงหลังที่ผ่านมานี้ ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยสังเกตหรือไ […]