การสรรหาพนักงาน โดย Social media

เรารู้จัก Social media สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์­­­เครือข่ายต่างๆ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการวิจัยทางอาชีพ และ การหางาน และการทำตลาด ให้บริษัทตัวเอง ในฐานะนายจ้างในอนาคต เช่นเดียวกับการตัดสินการรับรู้ชื่อเสียงทางสังคมของบริษัท บน Social media online

เพราะสิ่งที่นักเรียน นักศึกษาหลายคน และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิดความแปลกใจ ในการสำรวจล่าสุดโดย บริษัทเอกชนหลายรายก็พบว่า บรรดาผู้สำเร็จการศึกษา ได้กล่าวว่าพวกเขาจะพิจารณาตัวเอง เพื่อทำการตลาดบนสื่อ Social media online ซึ่งหมายความว่า Social media online จะทำให้เกิด ประโยชน์ เพราะ Social media online มีโอกาสที่จะนำเสนอพวกเขา ในแง่บวก และใช้ Social media online ที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับการเสนองาน ที่ง่ายขึ้น โดยการเสนอตัวตนผ่าน Social media online

Social media online มีเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน สำหรับ Social media online แบบมืออาชีพ และ Social media online ที่มีโปรไฟล์ส่วนบุคคล! แต่ในอีกด้านหนึ่งของการใช้ Social media online ก็มีนายจ้างที่ค้นคว้า หาผู้ที่สมัครในการทำงาน จาก Social media online ที่พวกเขามีอยู่ เพื่อเชื่อมต่อกันกับสื่อภายนอกองค์กร เพราะบรรดาบริษัทจัดหางานก็กำลังใช้เว็บไซต์ Social media online เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่มีศักยภาพ และพวกเขาก็กำลังใช้เครื่องมือ การค้นหาข้อมูลผู้สมัครที่มีศักยภาพ จาก Social media online เพราะมักพบว่า ในปัจจุบัน ผู้คนมักติดนิสัย ติดการใช้งานบเว็บไซต์ Social media online แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ปฏิเสธผู้สมัครที่มาจากแหล่ง Social media online ดังกล่าว เพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับนายจ้างตอนนี้ คือพนักงานกว่าจำนวนหนึ่งที่ถูกให้ออก โดยการถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเหตุผลการใช้งาน Social media online ที่ไม่เหมาะสม แต่หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจอ้างว่า นอกจากนี้พวกเขาได้ยังพบเนื้อหาที่ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะจ้างผู้สมัครงาน หรือไม่จ้างงาน จากการใช้ Social media online เพราะบริษัทก็จำเป็นต้องใช้การควบคุมการใช้ Social media online โดยการจำกัดพื้นที่ Social media online ที่พนักงานสามารถโพสต์ในโปรไฟล์ส่วนตัว และมีการตรวจสอบการโพสต์เกี่ยวกับข้อมูล การวิจารณ์ บน Social media online

จากการสำรวจ โดยส่วนมากพบว่า Social media online มีผลต่อทีมงานทรัพยากรบุคคล เพราะ Social media online เป็นสื่อทางสังคมออนไลน์ สำหรับการจัดหาพนักงานใหม่ แต่คิดว่าการใช้ Social media online สำหรับเรื่องนี้เป็นความท้าทายใหญ่ ที่มีไม่กี่อาชีพมือถือ ที่เกิดเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีอยู่เพียง เพราะมีการเคลื่อนไหวที่ Social media online เว็บไซต์อยู่เสมอ ก็ต้องยอมรับว่า เราทุกคน ก็ไม่สามารถละเลย ความสนใจ จาก Social media online ได้ ดังนั้น Social media online ก็เป็นช่องทางสำหรับหางานได้ และ Social media online ก็ทำให้นายจ้างจำนวนมากจะใช้ในการส่งเสริมแบรนด์ การรับรู้ต่อชื่อเสียงองค์กร และแสดงถึงความก้าวทัน Social media online ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

ผู้เขียน :
น้องพัด
Tokmun Productions Team
#TwoHeadsAreBetterThanONE