โฆษณาของเน็ตไอดอล บนอินเตอร์เน็ต

          ปัจจุบันนี้ เราสื่อสารกันโดยใช้ “อินเตอร์เน็ต” เพื่อประโยชน์ด้านการสื่อสารกัน หรือส่งผ่านข้อมูลกัน ไม่มีพรหมแดน ไร้ซึ่งระยะทางระหว่างกัน แม้ว่าอีกคนจะอยู่คนละขั้วโลก หรือคนละทวีป โดยประโยชน์ของ “อินเตอร์เน็ต”

ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลต่างๆที่ถูกส่งต่อกัน บนอินเตอร์เน็ต จนกลายเป็นกระแส หรือความสนใจของสังคม คงจะปฎิเสธไม่ได้ ว่าภาพถ่าย หรือภาพลักษณ์ สิ่งที่ดึงความสนใจของผู้เข้าชม ทำให้มีการสร้างความสนใจเป็นกลุ่มๆ และสังคมขนาดย่อลงมา จนทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความชื่นชม นิยมจากภาพถ่าย หรือบุคลิกส่วนตัว ที่สร้างความสนใจ หรืออยากเป็นที่รู้จัก จนใครหลายคน เรียกเขา หรือ เธอ เหล่านั้นว่า “Internet Idol” “เน็ต ไอดอล”
จากกระแสคลั่งไคล้ ความชื่นชอบ บุคคลเน็ต ไอดอลเหล่านี้ ที่ไม่แตกต่างจากดารา นักแสดง นักร้อง บนจอทีวี หากเปลี่ยนสภาพมาเป็นบุคคลธรรมดา ที่เหมือนกับคนทั่วไป แต่มีการสื่อสาร ทำความรู้จักได้ง่ายผ่าน อินเตอร์เน็ต จึงทำให้บรรดาเน็ต ไอดอล มีผู้ติดตามกันเป็นจำนวนมาก เริ่มจากกลุ่มในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สู่สังคมภายนอก เกิดเป็นกระแสของ ความสนใจบนอินเตอร์เน็ต ที่เน็ต ไอดอล มักมีการเคลื่อนไหว โดยมีแรงสนับสนุนจากบรรดาผู้ชื่นชอบ เป็นฐานหลักบนอินเตอร์เน็ต
ดังนั้น บรรดาเน็ตไอดอล จึงเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มหนึ่ง ที่ติดตามพวกเขาเหล่านั้น แล้วเมื่อกระแสสังคมให้ความสนใจ เน็ตไอดอล จึงมีความสำคัญต่อ ข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆบนอินเตอร์เน็ต พอมาพิจารณาถึงคุณค่า ความสำคัญของการเป็นเน็ตไอดอล ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าดารา นักแสดง นักร้องในสังคมสื่อต่างๆ
เมื่อเน็ตไอดอล สามารถสร้างความสนใจได้เหมือนกับดารา นักแสดง นักร้อง ดังนั้นเมื่อบรรดาเน็ตไอดอล สามารถสร้างความสนใจได้มากขนาดนั้น ก็ต้องสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าได้เช่นเดียวกับ เหล่าพรีเซนเตอร์ที่มาจากดารา นักแสดง นักร้อง อีกทั้งราคา ค่าจ้างการเป็นพรีเซนเตอร์นั้น อาจไม่ได้มีราคาแสนแพงเหมือน ค่าตัวของดารา นักแสดง นักร้อง สามารถให้ความสนใจได้จากบรรดาผู้ที่ติดตามเน็ตไอดอล สู่การรับชม และทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่พวกเขาหล่านั้นได้โฆษณา ทั้งแบบทางตรงโดยการแนะนำ และรับรองโดยเน็ตไอดอล หรือการโฆษณาแบบทางอ้อม ผ่านลักษณะการจัดวาง ผ่านสายตาของผู้เข้าชมนื้อหา ข่าวสารส่วนตัวของเน็ตไอดอล
การเลือกโฆษณา นำผลิตภัณฑ์ สินค้า ผ่านเน็ตไอดอลนั้น ก็มีเหล่าประเภทของเน็ตไอดอล ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า บริการต่างๆ แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงนั้น คือ การรักษาภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอล ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้น เพราะเน็ตไอดอล ก็เหมือนก็เป็นตัวแทนของสินค้านั้น และถ้าหาก เน็ตไอดอล สร้างความเสียหาย หรือมีผลด้านลบ ก็ย่อมนำผลที่ไม่คาดคิดตามมาเช่นกัน ดังนั้น การโฆษณาของเน็ตไอดอล บนอินเตอร์เน็ตก็มีด้านดี แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าก็ควรมีวิธีการควบคุมผลลัพธ์ที่ตามมาเช่นกัน

ที่มา :
น้องพัด Tokmun Productions Team
“Two Heads are Better Than One”
Tokmun.com