หลังจากที่ในคราวที่แล้วทาง Blog แห่งนี้ได้มีข่าวของ Google ได้พิจารณาเกี่ยวกับ https ในการจัดอันดับการค้นหากันมาแล้ว วันนี้ทางเรามีภาคต่อของเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันครับ ว่า https มีผลอย่างไรกับการจัดอันดับการค้นหาของ Google กันแบบทีละประเด็น เพื่อให้ผู้ที่รับบริการทำ seo กันครับ

– สำหรับ Google ให้ความสำคัญกับปัจจัย https เฉพาะรายหน้าเว็บเพจ โดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทั้งโดเมนเนม คือ Google จะให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้แยกกันระหว่างเว็บไซต์ที่ใช้ http และ htpps  หากเว็บไซต์ใดๆไม่ได้ทำ https ทั้งเว็บไซต์ทุกเพจของเว็บไซต์หรือทั้งโดเมน การจัดอันดับการค้นหาจะถูกคำนวณการจัดอันดับแยกกัน

– สำหรับการเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทาง Google เองได้ออกมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือใน Webmaster Tools ในหมวดของ Change Address ยังไม่รองรับกับการเปลี่ยน http เป็น https โดยทาง Google แนะนำให้ใช้การทำ  301 Redirect เพื่อเป็นการแจ้งไปยัง Robot ให้ตรวจเช็ค https และ http เป็นเว็บไซต์เดียวกัน

– ปัจจัยการจัดอันดับของ https ได้ถูกแยกขาดจากปัจจัย Algorithm อื่นๆ

– Algorithm ของ Google จะพิจารณสำหรับปัจจัยเกี่ยวกับ  https แบบครั้งเดียว โดยมีผลหลังจากการเปลี่ยนมาเป็น https ในครั้งเดียว  ต่างจาก Algorithm แบบอื่นๆ เช่น Algorithm ของ PageRank ที่ทาง Google เองจะมีการ  Update ค่าความน่าเชื่อถือของ PageRank เป็นระยะๆ

https Factor Google

ที่มาของข่าว

Explainer: How Google’s New SSL / HTTPS Ranking Factor Works


https://www.blognone.com/node/59412