รับทำ Google Adwords

หากพูดถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บแบบเก่าคงมีรูปแบบที่เหมือน ๆ กันไม่กี่รูปแบบ เช่น ป้ายโฆษณาตามอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ / ใบปลิว / สื่อวิทยุ โทรทัศน์ / อินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคน ซึ่งสื่อโฆษณาเหล่านี้ถือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งในเรื่องการจัดทำตลอดไปจนถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่ต้องเสีย เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกสื่อ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น แต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงคือ เมื่อได้จัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เหล่านั้นอออกไปแล้วได้ผลตอบรับกลับมามากน้อยแค่ไหน
Google adwords ถือเป็นสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ที่สามารถช่วยให้คุณสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของคุณได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่ง
ข้อแตกต่างระหว่างการทำโฆษณากับ Google Adwords และโฆษณาแบบเก่า

การทำ Google Adwords

1. สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาขั้นต่ำในแต่ละวันได้
2. สามารถเลือกพื้นที่ในการแสดงข้อมูลได้
3. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือตั้งค่าคำโฆษณาได้ง่ายตลอดเวลา และสะดวกใช้ระยะเวลาน้อย
4. กำหนดวันและเวลาในการโฆษณาให้เหมาะต่อธุรกิจ สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้
5. แสดงผลในหน้าแรกของ Google ง่ายต่อการค้นพบ
6. เจาะจง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
7. ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไม่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์
8. เป็นการสื่อสารสองทาง ( Two Way Communication ) สามารถทราบได้ว่ามีผู้พบเห็นมากน้อยเพียงใด
9. เห็นผลเร็วใช้ ระยะเวลาในการจัดทำน้อย

การทำโฆษณาแบบเก่า

1. เลือกเจาะลงกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
2. เป็นการสื่อสารทางเดียว ( One Way Communication ) ไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีผู้พบเห็นมากน้อยเพียงใด
3. เสียค่าใช้จ่ายมาก แม้ไม่มีผู้เข้าชมหรือผู้พบเห็น
โดยปัจจุบันนั้นมีผู้ให้บริการรับทำ Google Adwords ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่มีการรับทำ Google Adwords ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาวที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะทำให้สื่อโฆษณาของเราสำเร็จจุล่วงไปได้ด้วยดี โดยค่าบริการสำหรับการทำ Google Adwords นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการจะตกลงกัน ซึ่งที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอัตราค่าบริการก็จะอยู่ที่หลักพันไปจนถึงหลักแสน แต่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจเหล่านี้จะได้รับเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและบริการแล้วนั้น ยังเป็นการประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลยทีเดียว
หากการได้ทำการโฆษณาแล้วได้ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ตามมาด้วยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับเจ้าของกิจการต่าง ๆ และก็เชื่อได้ว่า Google Adwords สามารถที่จะทำประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับคุณได้อย่างแน่นอน